lördag 7 juni 2014

Var nöjd med dig själv; del 3 - Självförtroendet

Ursäkta för att den här lilla följetången hamnat i skymundan, men nu kör jag på med den tredje delen: självförtroendet!

Självförtroendet är en annan aspekt i hela det här tränings-, hälso- och kostracet.

Självförtroendet definieras av "individens tilltro till sin förmåga att prestera". Enkelt fixat. Eller?

När man har bra självförtroende känns det lätt att göra saker, prestationer, som till exempel prova på en ny sport, hålla tal för en stor grupp människor, eller något annat som kan kännas svår, men man tvingar sig själv att känna sig bekväm och klarar på så sätt att genomföra uppgiften.

Hur kan då självförtroendet ha för påverkan på din syn på träning, hälsa och kost?

Jag spekulerar lite... Genom att ha ett bra självförtroende vågar du du prova nya saker, som annars skulle varit ogjorda. Kanske är någon av dessa saker, eller prestationer, hälsofrämjande och kan hjälpa dig få en ny livsstil, eller en förbättrad livsstil. Jag kan tänka mig att det kan handla om att prova en ny träningsform som visar sig vara jättekul fastän du inte trodde det, eller självförtroendet att be någon om tränings- elller motivationshjälp, så att du kan få må bättre.

Jag tror att det i grunden är viktigt att ha ett bra självförtroende, så man inte blir instängd i sig själv och sina gamla vanor. Att våga göra som man vill, eller våga göra saker som man inte riktigt vill utan för att utmana sig själv, som en ny träningsform. Kanske ställa upp i ett springlopp, och ha självförtroendet att tro på sig själv att man kommer att klara det?

Hur kan man då förbättra sitt självförtroende?

Jag letade lite på internet, och hittade bland annat en lista på foretagande.se, "Bättre självförtroende".

Bild från Google. 
Att ha en bra självförtroende är bra, men någonstans tror jag också det är viktigt att ha en realistisk bild av sig själv. Att våga se dig själv som du är, men det är också viktigt att våga testa dina gränser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar